OECD publikovalo nové vydanie ročenky Education at Glance 2013.

24.06.2013 10:40

Pracovníci ÚIPŠ sú členmi pracovných skupín v rámci OECD, kde reportujú jednotlivé štatistické údaje slovenského školstva. Tieto údaje sa na úrovni OECD spracovávajú v ročenke s názvom Education at Glance – niečo ako „vzdelávanie na prvý pohľad“. V tejto ročenke sa dá nájsť veľa zaujímavých dát, ktoré hovoria o umiestnení Slovenska a nášho školského systému v porovnaniach s inými krajinami OECD (napríklad porovnanie platu učiteľov, počtu učiteľov na žiaka alebo o hodnote vzdelania v jednotlivých krajinách). Ročenka je k dispozícii v anglickom jazyku na adrese https://www.oecd.org//edu/eag.htm.