OLAF - zverejnenie Výročnej správy o operatívnej činnosti za rok 2012

12.07.2013 14:12

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil dňa 23.mája 2013 na svojom webovom sídle Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012. Správa je dostupná tu.

Súvisiaca tlačová správa sa nachádza na webovom sídle OLAF-u na nasledovnom odkaze:

https://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2013/20130523_01_en.htm

V tejto súvislosti vydal tlačovú správu aj Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR na svojom webovom sídle na nasledovnom odkaze:

https://olaf.vlada.gov.sk/26525/olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-svojej-operativnej-cinnosti-za-rok-2012.php