One Health Summer course in Copenhagen

11.02.2016 09:48

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o letnom kurze, ktorý organizuje Dánska technická univerzita v spolupráci s Kodanskou univerzitou. Uvedený kurzy ma za cieľ umožniť účastníkom získať vedomosti a skúsenosti týkajúce sa riešení súčasných výziev, ktoré sa týkajú  ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia.  

Termín podania prihlášok je stanovený na 01. apríl 2016

Bližšie informácie o letnej škole nájdete na dole uvedenom odkaze
https://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)