OP KŽP: Harmonogram výziev na rok 2016 - Životné prostredie

11.01.2016 13:52

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, ktorý nájdete v časti https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.