...partner pre región...

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
0911 193 965
bielikova@rrato.eu

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

OP VaI: UZATVORENIE VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

19.07.2017 11:37

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) pristupuje k uzatvoreniu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji z dôvodu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyzvania na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra, a tak potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 06. 2017

Dátum uzávierky výzvy: 19. 07. 2017

Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_oh_np/