...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Operačné programy v rokoch 2014 - 2020

29.09.2014 14:19

Slovensko bude čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom 6 základných operačných programov. Uvádzame link na schválený dokument vo vláde SR:

OP Integrovaná infraštruktúra (OP II) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23393

OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23534

OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23539

OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP)

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421

OP Výskum a inovácie (OP VaI) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23537

OP Efektívna verejná správa (OP EVS) 

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23533

 

Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických usmernení Európskej komisie:

Technická pomoc

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23536

Program rozvoja vidieka

Bližšie informácie k operačnému programu môžete nájsť na:

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23538

 

Operačné programy boli predložené Európskej komisii na proces formálneho schvaľovania.

Schváleniu operačných programov predchádzalo schválenie Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020, o čom sme vás už informovali.