Opora 2017

14.03.2017 07:43

  Prihláste svoj projekt do nového ročníka programu.

 

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Termín uzávierky programu Opora na rok 2017 je 12.4.2017 o 24:00 hod. 

Ak sa chcete zapojiť do programu, predložiť projekt môžete výlučne cez elektronický systém e-grant: https://nadaciaspp.egrant.sk/.


Zdroj: Nadácia SPP