Osobné konzultácie k dopytovým výzvam

16.06.2017 14:23

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa ( OP EVS) Vás pozýva na osobné konzultácie k zverejnenej sérii výziev zameranej na mimovládne organizácie.

Konzultácie budú v tlačovej miestnosti MV SR, 2, poschodie, Pribinova 2, Bratislava, v termínoch:

22. júna 2017

6. júla 2017

20. júla 2017

3. augusta 2017.

Všetky konzultácie budú v čase od 13:00 do 16:00.

Na konzultácie je nutné sa prihlásiť prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka na e-mailovú adresu martina.orolinova@minv.sk, najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania danej konzultácie. Kapacita jednotlivých podujatí je maximálne 12 organizácií, pričom z každej organizácie maximálne 2 ľudia.

Konzultacie - pozvanka.pdf (463,3 kB)
Konzultacie- prihlasovaci formular.docx (1,6 MB)