Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 1, 2, 3:

20.06.2017 14:17

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 1. časť 23.5.2017 (https://bit.ly/2qUbOsA)

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 2. časť 29.5.2017 (https://bit.ly/2rTiWGR)

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 3. časť 19.6.2017 (https://bit.ly/2sN7kpu)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rfDj0Q