Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 1, 2, 3:

20.06.2017 14:17

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 1. časť 23.5.2017 (https://bit.ly/2qUbOsA)

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 2. časť 29.5.2017 (https://bit.ly/2rTiWGR)

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 3. časť 19.6.2017 (https://bit.ly/2sN7kpu)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rfDj0Q