Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1

31.05.2017 09:26

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny („ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017_1. časť 23.5.2017 (https://bit.ly/2qUbOsA)

- Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017_2. časť 29.5.2017 (https://bit.ly/2rTiWGR)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rfDj0Q