Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1

08.06.2017 12:40

Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1

 

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS“) dáva na vedomie žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017.

 

Dokumenty na stiahnutie: https://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1359