Otázky k výzve č IROP-PO2-SC 2 2 1-2016-1 (pdf, 475.95 Kb, 14x)

22.04.2016 14:46

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.04.2016 dokument s názvom Najčastejšie kladené otázky k výzve „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ (kód IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1),

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)