OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

15.02.2017 19:50

Výzva na predkladanie žiadostí o grant

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

Termín ukončenia výzvy

13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre vnútornú bezpečnosť sa uskutoční dňa  27. februára 2017o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.

Dokumenty na stiahnutie

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 (4,2 MB)