Otvorenie európskeho vzdelávania svetu

04.09.2013 12:30

Krajiny ako Čína a India modernizujú svoje univerzity a zintenzívňujú snahy o prilákanie medzinárodných študentov. Európa nesmie zaostávať, aby aj naďalej ostala atraktívnou.

Absolventi © iStockphoto
 

Nová stratégia má prilákať medzinárodných študentov do Európy a európskym absolventom poskytnúť zručnosti potrebné na medzinárodnom pracovnom trhu. 

Európska komisia v tejto stratégii vysokoškolského vzdelávania  vyzýva k opatreniam v troch oblastiach:

  • mobilita medzinárodných študentov a zamestnancov;
  • internacionalizácia a zlepšenie učebných plánov vrátane digitálneho vzdelávania;
  • spolupráca, partnerstvá a budovanie kapacít.

Štúdium v zahraničí v číslach

Očakáva sa, že počet vysokoškolských študentov na celom svete stúpne o 400 % z približne 100 miliónov v roku 2000 na 400 miliónov v roku 2030. Počet študentov, ktorí vycestujú do zahraničia, každoročne rastie o 7 % (s väčším nárastom v Číne, Indii a Južnej Kórei). Európa v súčasnosti pritiahne asi 45 % medzinárodných študentov.

Cieľom nového programu Erasmus+, ktorý sa začne v januári 2014, bude zvýšiť počet výmen zamestnancov a študentov na 135 000 ročne – o 100 000 viac ako v rámci existujúceho programu Erasmus Mundus.

Internacionalizácia doma

Z internacionalizácie by nemala mať prospech len menšina študentov EÚ (približne 15 %), ktorí študujú v zahraničí. Tí, ktorí navštevujú univerzity vo svojej domovskej krajine, by mali byť nabádaní k tomu, aby sa učili cudzie jazyky, mali by mať prístup k pedagógom s medzinárodnými skúsenosťami a k medzinárodnej spolupráci prostredníctvom online vzdelávania.

Komisia takisto povzbudzuje vysoké školy a univerzity, aby vytvárali partnerstvá v rámci Európy i mimo nej prostredníctvom spoločných projektov a internetových študijných kurzov a aby riešili zostávajúce prekážky programov spoločných a dvojitých akademických diplomov.

Partnerstvá podporia vzájomné uznávanie kvalifikácií, prilákajú talentovaných študentov a zvýšia medzinárodný kredit a zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl v Európe.

Hoci za reformu a internacionalizáciu vlastného vysokoškolského vzdelávacieho systému zodpovedá každá jednotlivá krajina, EÚ bude tento proces podporovať. Investície z programu Erasmus+ budú v období rokov 2014 až 2020 smerovať do oblastí, ako sú mobilita, spoločné vysokoškolské diplomy, medzinárodné partnerstvá a profesijný rozvoj vysokoškolských zamestnancov.

 

Súvisiace odkazy