Otvorený grantový program 2016 - 2. kolo

22.08.2016 10:04

Od 22.8. do 23.9.2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené len pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto oblastí:

 • sociálna pomoc a zdravie,
 • ochrana životného prostredia,
 • posilňovanie občianskej spoločnosti,
 • kultúra,
 • vzdelávanie,
 • šport.

 

O grant môžu požiadať aj tie organizácie, ktoré sa o grant hlásili v prvom kole, avšak s iným projektom.

Všetci žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu.

V tomto grantovom programe nie je povinná spoluúčasť zo strany žiadateľa. Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže predložený rozpočet skrátiť.

 

Naše odporúčania:

 • Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže nám to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.
 • V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí nám iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.
 • Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.
 • V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

Ako o grant požiadať? 

 • najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke podatelna.slsp.sk. Pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program "Otvorený grantový program 2016";
 • na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto. Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke podatelna.slsp.sk
 • vyplňte on-line projektový formulár (obsahová časť a rozpočet). Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;
 • elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.

 

Kontakt:

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu: Pavla Mašková, nadacia@slsp.sk, tel. č.: 02/4862 6318.