Označenie „Certifikované ubytovanie na vidieku“ získali ďalšie ubytovacie zariadenia v NSK

17.12.2014 10:10

Na slávnostnom stretnutí, ktoré sa konalo 11. decembra 2014 v priestoroch Župného domu v Nitre, podpredseda NSK Ing. Juraj Horváth, CSc., ktorý je zároveň predsedom certifikačnej komisie, odvzdal zástupcom siedmich ubytovacích zariadení certifikáty s označením „Certifikované ubytovanie na vidieku“. Toto označenie im bolo pridelené na základe rozhodnutia certifikačnej komisie po prebehnutí procesu certifikácie a splnení kritérií, ktoré tento proces požaduje. Týchto sedem ubytovacích zariadení sa pričlenilo k ďalším trinástim zariadeniam, ktoré už sú nositeľmi tohto označenia, čím sa počet certifikovaných zariadení v NSK zvýšil na dvadsať. Certifikácia, ktorá je istou formou značky kvality, zabezpečuje u certifikovaných zariadení jasne deklarovaný štandard ponúkaných služieb, transparentú ponuku služieb a z toho vyplývajúcu lepšiu orientáciu hosťa pri výbere ubytovacieho zariadenia.

Označenie „Certifikované ubytovanie na vidieku“ získalo týchto sedem ubytovacích zariadení:

- Hotel HRADNÁ STRÁŽ **** Topoľčianky

- Areál Zdravia Jedľové Kostoľany

- Hotel Národný dom a.s. Topoľčianky

- Slnečné apartmány Podhájska

- Penzión Prima Podhájska

- Pulse Podhájska, s.r.o.

- Privát Arcadia Podhájska

Ing. Ladislav Malík, oddelenie cestovného ruchu a marketingu
Odbor cestovného ruchu