Oznam MPRV

17.03.2016 10:03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Propagácia - Kalendár  veľtrhov a výstav zverejnilo dňa 17. 3. 2016  dokument „Kalendár veľtrhov a výstav 2016“ktorý obsahuje zoznam domácich a zahraničných poľnohospodárskych a potravinárskych veľtrhov a výstav, ktoré budú v roku 2016 garantované ministerstvom.