Oznam o vydaní Usmernení č. 2 k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci

17.08.2016 08:45

Webové sídlo https://www.op-kzp.sk bolo aktualizované v sekcii Projekty/Projekty technickej pomoci o Usmernenia č. 2 k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci:  https://www.op-kzp.sk/obsah-projekty/vyzvania-na-predlozenie-projektov-technickej-pomoci/
a v sekcii Aktuality o Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/upozornenie-pre-ziadatelov-a-prijimatelov-o-nenavratny-financny-prispevok-z-operacneho-programu-kvalita-zivotneho-prostredia/

Zdroj:op- kžp