Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

03.12.2015 13:24

Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci grantového programu Erasmus+.

Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:

  • Kľúčová akcia 1 (KA1) - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • Kľúčová akcia 2 (KA2) - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
  • Kľúčová akcia 3 (KA3) - Podpora reformy politík
  • Jean Monnet
  • Šport (centralizované aktivity)

O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm

Národná stránka programu Erasmus+ je https://www.erasmusplus.sk