Oznam o zmene sídla Riadiaceho orgánu pre ROP a IROP

02.11.2015 14:45

Riadiaci orgán oznamuje, že adresa Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Integrovaný regionálny operačný program sa zmenila nasledovne:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja

Račianska 153/A

P. O. Box 1

830 03 Bratislava 33