Oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

22.08.2016 10:21

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika oznamuje, že z dôvodu technických príčin dôjde k posunu vyhlásených výziev.

O aktualizácii výziev z uvedeného dôvodu, budú žiadatelia informovaní v najbližšej dobe.

Vzhľadom na uvedené je nutné sledovať webové sídlo RO www.sk-cz.eu.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=269