Oznámenie MDVRR SR č.54/2016 - rozvoj bývania

05.01.2016 13:51

Na portáli Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bol pridaný súbor na stiahnutie:
Oznámenie MDVRR SR č. 54/2016 Z. z. o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2015 č. 26972/2015/B821-SBPMR/81164-M, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MDVRR SR č. 17343/2013/B821-SBPMR/73158-M, ktorým sa ustanovujú kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia z 15.decembra 2014 č.16949/2014/B821-SBPMR/76773-M