...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Oznámenie MPRV SR pre schválené miestne akčné skupiny

26.11.2013 14:10

MPRV SR oznamuje všetkým schváleným MAS, že musia postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
Z uvedeného dôvodu musia dodržiavať limit pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
Zákazka s nízkou hodnotou je zákazka, ktorej hodnota je vyššia ako 1 000 EUR.
Na výber uchádzača sa použije metóda prieskumu trhu.
Celé oznámenie je zverejnené v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie