Oznámenie o strategickom dokumente

10.07.2013 14:13

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov "Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2013" je v plnom znení prístupné na internetovej stránke https://www.mpsr.sk/ v časti Regionálny rozvoj a zároveň na internetovej stránke https://enviroportal.sk/.