Oznámenie o zverejnení Dodatku č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

26.07.2016 12:44

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016.

Dodatok č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016 je zverejnený v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Systém riadenia PRV (https://bit.ly/2a8eCwq).

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2adZ341