Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

13.06.2016 08:58

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave

podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)