Oznámenie PPA k PRV SR 2014 - 2020, Systém riadenia

09.04.2015 11:02

Vážení predstavitelia MAS a VSP, prinášame Vám na vedomie nasledovné oznámenie PPA k Systému riadenia PRV SR 2014 – 2020.

Oznámenie zo dňa 07.04.2015

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 01.04.2015 schválila vláda SR nasledovné dokumenty:

  1. Systém riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (uznesenie vlády SR č. 154/2015),
  2. Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 -2020 (uznesenie vlády SR č. 155/2015).