Peter Pellegrini: Chcem prechodné obdobie pre elektronické schránky

11.07.2016 10:12

Už o mesiac dostanú  podnikatelia elektronické schránky na komunikáciu s úradmi. Tie budú povinne aktivované podľa zákona o e-Governmente od prvého augusta. Úrady tak budú môcť komunikovať s firmami iba elektronicky. Znamená to, že ak napríklad podnikateľ očakáva rozhodnutie súdu, materiály zo sociálnej poisťovne, matriky či z úradu práce, tieto mu budú v krátkej budúcnosti zasielané do elektronickej schránky. Zároveň od tohto momentu začnú plynúť všetky prípadné zákonné lehoty.

Nakoľko mnohí štatutári firiem ešte nemajú elektronické OP, ktoré je základným predpokladom pre vstup do elektronickej schránky, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini navrhuje určité prechodné obdobie. „Chcel by som, aby  spustenie elektronických schránok prinieslo do podnikateľského prostredia pozitívnu používateľskú skúsenosť. Úradu vlády preto navrhujem, aby sa mohli oprávnené osoby do svojich schránok po prvý krát prihlásiť v časovom rozmedzí od augusta až do prvého januára 2017,“ povedal podpredseda. Dodal tiež, že podnikatelia by si mali vybaviť nový elektronický preukaz čím skôr a nenechávať si to na poslednú chvíľu.

Elektronickú schránku aktivuje všetkým právnickým osobám správca modulu elektronických  schránok (Úrad vlády SR) prostredníctvom prevádzkovateľa (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)). Aktivovaná bude právnickým osobám automaticky. „Znamená to, že o aktiváciu právnické osoby nežiadajú, ani nemusia urobiť žiaden úkon. Na prístup do elektronickej schránky je však potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód,“ pripomína Pellegrini. E-OP aj špeciálny kód sú vydávané na oddelení dokladov polície.

Povinná aktivácia sa týka právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Netýka sa malých živnostníkov – teda fyzických osôb. Elektronicky doručený list bude rovnocenný s listom v papierovej forme.