Podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie do POD 2014

23.10.2013 15:23

Podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie do Programu obnovy dediny 2014 je možné prostredníctvom aplikácie na adrese: https://dru_pod.sazp.sk/