Podnikatelia sa môžu opätovne uchádzať o inovačné vouchre

04.08.2014 12:29

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie formou inovačných voucherov. Peňažnými poukážkami môžu podnikatelia zaplatiť za služby výskumných a vývojových pracovísk. Cieľom tejto podpory je zintenzívnenie priamej spolupráce medzi podnikateľmi a domácimi vedecko-výskumnými centrami. O vouchery je možné požiadať do 2. septembra 2014.

Vykonávateľom podpornej schémy je rovnako, ako v uplynulom roku Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). „Podobne ako pri vlaňajšom pilotnom projekte, aj tento krát sme spravili všetko pre minimalizáciu administratívnej záťaže a povinností preukazovania plnenia podmienok pre žiadateľov o podporu,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Vouchery financované z prostriedkov štátneho rozpočtu majú podporiť rozvoj inovačných aktivít v podnikoch.

Úlohou dotácií je iniciovať, prípadne posilniť spoluprácu medzi podnikateľmi a domácimi vedecko-výskumnými centrami. „Využiť môžu služby až 54 vedeckých pracovísk, ktoré sú zaregistrované v zozname oprávnených riešiteľov projektov. V porovnaní s uplynulým rokom je to nárast o 11 subjektov, čo je pozitívne z hľadiska rozšírenia možností výberu,“ informovala generálna riaditeľka, ktorá zároveň vyzdvihla nárast nominálnej hodnoty voucherov pre niektoré typy podnikov. Ide o spoločnosti s počtom zamestnancov do 250, vrátane, kde sa podpora zvýšila z 3500 na 5000 EUR. V prípade väčších podnikateľských subjektov zostala rovnako, ako v uplynulom roku na úrovni 10 000 EUR. Predovšetkým menšie podniky tak získajú ešte viac peňazí na rozvoj svojich inovačných aktivít a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti.

Pre podniky s počtom zamestnancov do 250 je intenzita pomoci stanovená na úrovni 100 percent. V prípade väčších podnikov dosahuje 45 percent, čo znamená, že žiadateľ spolufinancuje podporený projekt vo výške 55 percent oprávnených nákladov z vlastných zdrojov. „Aj vzhľadom na skúsenosti z minulého roku a pomerne krátke termíny, žiadame záujemcov, aby s nami kompletnosť podkladov priebežne konzultovali. Naši pracovníci sú pripravení im poradiť,“ zdôraznil riaditeľ sekcie inovácií SIEA Miroslav Balog. V roku 2014 je na podporu prostredníctvom inovačných voucherov vyčlenených 235 000 EUR. Úspešní žiadatelia môžu tieto príspevky využiť najneskôr do konca novembra 2014.