Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Kirovohradskou oblastnou štátnou administráciou

02.09.2013 11:40

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica podpísal v piatok 23. augusta 2013 Dohodu o spolupráci v oblasti kultúry, školstva, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu medzi NSK a ukrajinskou Kirovohradskou oblastnou štátnou administráciou. Ide už o trinástu dohodu o spolupráci so zahraničným regiónom. Prvého podpredsedu oblastnej administrácie Viktora Serpokrylova, sprevádzala vedúca odboru hospodárstva a obchodu regiónu Svitlana Lobanova, predsedníčka Kirovohradskej regionálnej obchodnej a priemyselnej komory Iryna Saienko a Vitalii Ivaniuk, výkonný riaditeľ Skolivskej mäsovýroby.

Prvý podpredseda a vedúci kirovohradskej delegácie povedal, že Ukrajinu spája so Slovenskom nielen spoločná štátna hranica, ale aj dôležité hospodárske vzťahy. Krajina je po podpísaní asociačných dohôd bližšie k členstvu v EÚ, preto podporuje aj politiku nadväzovania kontaktov so zahraničím a uzatvárania medziregionálnych dohôd o spolupráci.

Pri predstavovaní vízií o budúcej spolupráci sa obe strany zamerali na spoločné odvetvia hospodárstva s medzinárodným významom. Predseda NSK Milan Belica vyzdvihol úspešnú adaptáciu kraja a jeho obyvateľov na štrukturálne zmeny: z poľnohospodársky zameraného regiónu sa pretransformoval na kraj strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, majúci silné zastúpenie v automobilovom sektore. Navyše je kraj vybavený hustou cestnou, železničnou a riečnou infraštruktúrou a nachádzajú sa tu významné dopravné uzly pre medzinárodnú dopravu.

Kirovohradský región je geografickým centrom Ukrajiny zameraný na poľnohospodárstvo. Existuje tam však aj dobre rozvinutý priemysel, najmä ťažobný a spracovateľský. Významná je ťažba uránu. Poľnohospodárstvo sa zameriava na výrobu rastlinných tukov, pestovanie obilnín a cukru, ktorý sa využíva pri výrobe dieselových palív. Región tiež profituje z univerzít so špeciálnym zameraním – Národná technická univerzita, Národná pedagogická vysoká škola a Letecká akadémia pre všetky druhy lietadiel. V medzinárodnom obchode existujú živé hospodárske vzťahy s ruskými regiónmi, s Rakúskom, Českom, Dolným Sliezskom, Čínou, Južnou Kóreou a Portugalskom.

Kraje majú záujem spolupracovať v oblasti univerzitného školstva, vedecko-výskumných centier a vymieňať si skúsenosti v oblasti manažovania cestných komunikácii, ktoré v rámci kraja udržiavajú mobilitu pracovnej sily.

 

rokovanie_nsk_kirovohradsko_1 rokovanie_nsk_kirovohradsko_2
rokovanie_nsk_kirovohradsko_4 rokovanie_nsk_kirovohradsko_5
rokovanie_nsk_kirovohradsko_7