Podpora mladých, malých a rodinných farmárov a výrobcov je jednou z ciest ako oživiť poľnohospodárstvo a vidiek na Slovensku

06.12.2016 15:17

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov, ale aj drobných výrobcov potravín, bola téma cyklu konferencií zameraných na inovácie ich produkcie a výrobkov. Nechýbali praktické kurzy moderných výrobných postupov a zvyšovania bezpečnosti tradičných farmárskych produktov, ako aj správne nastavenie ich obchodnej a marketingovej stratégie.

• Viac ako 500 zapojených farmárov do projektu a stúpajúci záujem
• Pomoc drobným farmárov pri zvyšovaní hodnoty ich výrobkov a dodržiavaní predpisov
• Predaj z dvora dosahuje na Slovensku 2 %, v Rakúsku 5 %

„Našou úlohou nie je len prekonávať aktuálne krízy, ale aj hľadať systémové riešenia pre poľnohospodárstva na Slovensku do budúcnosti. Jedna z možností ako oživiť celý sektor, je podpora mladých, malých a rodinných farmárov aj drobných výrobcov," uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), ktorá zároveň prevzala záštitu nad podujatím. Na Slovensku dosahuje predaj z dvora na predaji potravín približne 2 %, v susednom Rakúsku je to 5 %.  MPRV SR chce tento podiel na Slovensku zvýšiť.

Dnešnú konferenciu zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum z rezortu MPRV SR v rámci grantu Nadácie Tesco v spolupráci so Zväzom ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia. Je vyvrcholením série vzdelávacích aktivít v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Ich cieľom bolo vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve a výrobe potravín, rozšíriť zamestnanosť a podporiť slovenský vidiek. Do projektu sa zapojilo cez 200 farmárov, počas troch ročníkov už viac ako 500.

„Vzdelávanie bolo realizované formou ôsmich jednodňových seminárov v jednotlivých krajoch Slovenska spojených s terénnym poradenstvom. Následne prebehli  štyri trojdňové kurzy zamerané na spracovanie mlieka, mäsa, obilia, strukovín a olejnín, ovocia, zeleniny a hrozna. Ich súčasťou  boli aj exkurzie, praktické ukážky a tréning aplikácie moderných výrobných procesov. Farmári tu mali možnosť vyrábať najmodernejšími technológiami produkty s vysokou pridanou hodnotou priamo z produkcie svojej vlastnej farmy, prípadne vidieť  reálnu prax  na modelových farmách,“ vysvetlila Zuzana Nouzovská, riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho.

Projekt na podporu malých farmárov a drobných výrobcov potravín podporila sumou 80-tisíc eur Nadácia Tesco. „Cez grantový program sme pomohli vzdelať konkrétnych farmárov a malých výrobcov ako si v budúcnosti môžu vyvinúť úplne nové inovatívne produkty. Iba tie nové produkty budú úspešné na konkurenčnom trhu, ktoré sú atraktívne pre spotrebiteľa, a prinesú spotrebiteľovi pridanú hodnotu a zaujmú ho. Toto bol jeden z cieľov grantu,“ povedala Zuzana Lošáková, správkyňa Nadácie Tesco. Do budúcnosti tak projekt dopomôže k vyššej a udržateľnej zamestnanosti v poľnohospodárstve a podporí rozvoj slovenského vidieka.