Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER - Výzva č. 21/PRV/2017

02.05.2017 10:38

Výzva č. 21/PRV/2017

na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

·         Výzva (docx, 100.86 Kb, 63x)

·         Výzva (pdf) (pdf, 751.04 Kb, 30x)

·         Príloha č. 1 k výzve (docx, 468.08 Kb, 20x)

·         Príloha č. 2 k výzve (zip, 2.79 Mb, 18x)

·         Príloha č. 3 k výzve (zip, 2.69 Mb, 14x)

·         Príloha č. 4 k výzve (pdf, 348.46 Kb, 19x)

·         Príloha č. 5 k výzve (docx, 16.22 Kb, 12x)

·         Príloha č. 6 k výzve (docx, 27.77 Kb, 11x)

·         Príloha č. 7 k výzve (docx, 15.2 Kb, 11x)

·         Príloha č. 1 k formuláru ŽoSS MAS (docx, 20.96 Kb, 15x)