Podporné dokumenty k procesu VO

17.08.2016 09:45

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI zverejnilo na svojom webovom sídle nové podporné dokumenty k procesu VO. Predmetné dokumenty sú zverejnené na https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/ .