PODUJATIA ERASMUS+

25.10.2016 14:27

8.11.,10.11. 2016
   Vysokoškolské vzdelávanie

Bratislava, Košice - Výzva 2017 na predkladanie návrhov centralizovaných projektov programu Erasmus+ a projektov Kľúčovej akcie KA2 – Strategické partnerstvá.
Termín registrácie na seminár je do 28.10.2016. Pozvánka [SK, pdf, 41 KB]

 

 

 

23.11.2016
   Vysokoškolské vzdelávanie

Bratislava - Tematický seminár „Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+" Pozvánka [SK, pdf, 100 KB]