Pokračovanie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53

30.07.2020 10:46

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že výzva s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 sa k termínu 31.7.2020 neuzatvára z dôvodu zvýšeného záujmu žiadateľov.

Termín uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola je stanovený na posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca, t.j. uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 30.10.2020.

 

Informácie boli zverejnené na stránke: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-pokracovani-vyzvy-s-kodom-opkzp-po4-sc441-2019-53/?fbclid=IwAR0v3uqkGAKdjSH57-efImHaMK21SD6N97sEZCIwbJVBkpgc-MjfYha635s