Pomôžte zlepšiť finančné prostredie MNO - pozvánka na pracovné workshopy

08.03.2017 13:51

Pozývame Vás na aktívne a neformálne pracovné workshopy o spôsoboch financovania vašich neziskových organizácií aj všeobecne prospešných aktivít v:

- Košiciach, dňa 16.3.2017 - Congres hotel Centrum Košice, Južná Trieda 2/A

- Banskej Bystrici, dňa 23.3.2017 - hotel Dixon, Švermova 32

- Bratislave, dňa 6.4.2017 - konkrétne miesto v Bratislave ešte upresníme

a to vždy od 14:00 do 18:00.

Cieľom týchto workshopov je pozbierať od vás názory, vypočuť si všetky komplikácie, nejasnosti, návrhy a problémy, ktoré máte pri rôznych zdrojoch financovania vašich organizácií a aktivít.

Na workshopy pozývame všetkých, ktorí sú ochotní aktívnym spôsobom prispieť vlastnými skúsenosťami, poznatkami a nápadmi k zlepšeniu finančného prostredia neziskových organizácií. Hľadáme otvorenú komunikáciu všetkých prekážok, s ktorými sa stretávate pri každodennom získavaní verejných či súkromných zdrojov pre vaše organizácie.

Poprosíme vás, aby ste si ako prípravu na workshopy pozreli predbežnú štruktúru finančných zdrojov pre neziskové organizácie - v tejto štruktúre plánujeme diskusiu na workshopoch viesť: https://www.minv.sk/?ros_ekonomika_mno a  https://www.minv.sk/?Preco_to_robime

Workshopy budú vedené veľmi neformálne, cieľom je otvorená a aktívna diskusia - nie však individuálne poradenstvo, či hľadanie riešení..

Po zozbieraní podnetov ich zanalyzujeme, zriadime pracovné skupiny na riešenie najdôležitejších oblastí a pozveme Vás na účasť a prácu v týchto skupinách.

Vašu účasť na workshope prosíme zaregistrovať tu:

https://docs.google.com/forms/d/1DZ2HibZ9IifDnmmDNGZyl5IXCxlla6QLJQ8l-ZSp3oE/edit

Tešíme sa na Vás!

Milan Andrejkovič

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Pribinova 2
812 72 Bratislava
sídlo: Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Tel: +421-918-768151

e-mail: Milan.Andrejkovic2@minv.sk

web: www.minv.sk/?ros