Ponuka Štatistického úradu samosprávam - Integrovaný volebný informačný systém

25.07.2014 09:58

Štatistický úrad SR v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2014  ponúka samosprávam  možnosť elektronického spracovania výsledkov volieb využitím Integrovaného volebného informačného systému.

Integrovaný volebný informačný systém eliminuje chybovosť pri príprave a spracovávaní výsledkov a urýchľuje celý proces spracovania dokumentov. Prispieva tak k zníženiu záťaže členov volebných komisií a spracovateľov volebných výsledkov a je poskytovaný bezplatne.

Viac  informácií je v liste Štatistického úradu SR.