Pozor na zmeny vo verejnom obstarávaní!

28.01.2015 11:03

Ministerstvo vnútra SR spustí 1. februára 2015 ostrú prevádzku elektronického trhoviska. ZMOS  upozorňuje na zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré  v súvislosti s tým čakajú miestnu územnú samosprávu.

Elektronické trhovisko je  systém plne elektronizovaného zadávania ponúk a nákupov tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Je dostupné na adrese www.eks.sk.

Obce ako aj organizácie nimi zriadené budú povinné nakupovať cez elektronické trhovisko bežné tovary a služby, ak hodnota tovaru a  služieb presahuje 1.000 eur a dosahuje 207.000 eur.  Povinnosť  nákupu na elektronickom trhovisku  sa vzťahuje aj na bežne dostupné stavebné práce v hodnote od 1000 eur do  5.186.000 eur.

Od spustenia ostrej prevádzky elektronického trhoviska  budú mať povinné subjekty na registráciu jeden mesiac. Povinnosť nakupovať na elektronickom trhovisku im vzniká od 1. marca 2015.

V súvislosti s nákupmi na elektronickom trhovisku   ZMOS  upozorňuje aj na to, že  i naďalej musia samosprávy podľa zákona  o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovať zmluvy (vrátane zmluvy, ktorá je výsledkom nákupu na elektronickom trhovisku) na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku, ak webové sídlo  nemajú.

Okrem ostrej prevádzky Elektronického trhoviska pripravuje štát nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je  v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Materiál je v prílohe na stiahnutie.

ZMOS uvíta vaše návrhy  prípadne pripomienky na zlepšenie navrhovanej právnej úpravy,  ktoré potom bude môcť  uplatňovať ako pripomienkujúci subjekt v rámci legislatívneho konania. Pripomienky posielajte  do 5. februára 2015 na adresu lubelcova@zmos.sk .

Zdroj: ZMOS