POZVÁNKA: INFOSEMINÁR k eurofondovej výzve pre MNO

25.04.2017 10:37

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu  Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Výzvy podporia aktivity MNO:

·         v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,

·         pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou,

·         pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,

·         pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujeme s cieľom priblížiť Vám podmienky a nastavenia výzievdiskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadochmožnostiach ich financovania z týchto výziev.

Semináre organizujeme v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (https://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.