Pozvánka na Agrokomplex 2013

02.08.2013 13:32

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku expozície v pavilóne M1 počas 40. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 25. 08. 2013 v Nitre.

V rámci výstavného priestoru sa budú prezentovať regionálne pracoviská NSRV SR, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá i zástupcovia národných sietí rozvoja vidieka a miestnych akčných skupín zo susedných krajín, z Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Veríme, že si nájdete čas a našu expozíciu poctíte svojou návštevou. Program kultúrnych vystúpení v expozícii NSRV SR nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Tešíme sa na Vás!

 

Dokumenty na stiahnutie