Pozvánka na Agrokomplex 2014

11.08.2014 10:09

Národná sieť rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na prehliadku expozície v pavilóne M1 počas 41. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 24. 08. 2014 v Nitre.

V rámci výstavného priestoru sa budú prezentovať regionálne pracoviská NSRV SR, miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá i zástupcovia národných sietí rozvoja vidieka a miestnych akčných skupín zo susedných krajín, z Českej republiky a Maďarska.

Veríme, že si nájdete čas a našu expozíciu poctíte svojou návštevou. Program kultúrnych vystúpení v expozícii NSRV SR nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Tešíme sa na Vás!

Dokumenty na stiahnutie