Pozvánka na augustové informačné semináre k septembrovej uzávierke programu Európa pre občanov.

25.07.2017 12:31

Informačné semináre budú zamerané na programové opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami. Týchto sa bude týkať septembrová uzávierka 2017. Súčasťou seminárov sú individuálne konzultácie projektových zámerov alebo projektov.  

 

Pre koho je seminár určený:

- územná samospráva (obce, VÚC),

- neziskové organizácie, občianske združenia a verejnoprávne inštitúcie úzko spolupracuje so samosprávou na napĺňaní jej cieľov,

- všetci tí, ktorí plánujú podať projekt k 1. septembru 2017, do 12 h.

 

Termíny a miesta konania seminárov:

 

08.08.2017 Spišská Nová Ves

Kedy: v čase 10:00 - 15:15

Kde: Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14

 

10.08.2017 Trenčín

Kedy: v čase 9:30 - 13:30

Kde: budova Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A

 

15.08.2017 Liptovský Mikuláš

Kedy: v čase 9:30 - 13:30

Kde: Liptovské kultúrne stredisko, Ul. 1. mája 28/196

 

17.08.2017 Žiar nad Hronom

Kedy: v čase 9:30 - 14:30

Kde: Pohronské osvetové stredisko, Dukelských hrdinov 21

 

Program:

 

Spišská Nová Ves:

10:00 - 10:30  registrácia

10:30 - 12:00  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

12:00 - 13:15  obed a prehliadka vysunutej expozície Slovenského technického múzea v priestoroch budovy seminára

13:15 - 14:45  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

14:45 - 15:15  individuálne konzultácie

 

Trenčín:

9:30 - 11:00  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

11:00 - 11:30  obedňajšia prestávka

11:30 - 13:00  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

13:00 - 13:30  individuálne konzultácie

 

Liptovský Mikuláš:

9:30 - 11:00  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

11:00 - 11:30  obedňajšia prestávka

11:30 - 13:00  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

13:00 - 13:30  individuálne konzultácie

 

Žiar nad Hronom:

9:30 - 10:00  registrácia účastníkov

10:00 - 11:30  všeobecné znaky programu Európa pre občanov, priority 2017 - 2020, ukážky dobrej praxe

11:30 - 12:00  obedňajšia prestávka

12:00 - 13:30  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania

13:30 - 14:00  individuálne konzultácie

 

Programom budú sprevádzať:

- Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko.

 

Viac informácií:

- Nájdete na stránke www.europapreobcanov.sk. V prípade záujmu o ďalšie informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk.

- Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie. V prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​ Vstupné: zdarma​.

- Ak sa chcete zúčastniť na niektorom zo seminárov, svoju účasť potvrďte do 7.8.2017 (SNV), 9.8.2017 (TN), 14.8.2017 (LM) a 16.8.2017 (ZH) vyplnením prihlášky na stránke (v dolnej časti stránky): https://bit.ly/2tFC7Fy.

 

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2gYQyid

 

a tiež na stránke:

https://bit.ly/2tFC7Fy