Pozvánka na augustové semináre (Európa pre občanov).

12.07.2016 11:04

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov.

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.

Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.

Termíny a miesto konania:

- 2.8.2016 Dolný Kubín

Kedy: v čase 10:00-12:30 hod.

Kde: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín

- 4.8.2016 Poprad

Kedy: v čase 10:30-13:00 hod.

Kde: Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad

- 10.8.2016 Banská Štiavnica

Kedy: v čase 10:00-12:30 hod.  

Kde: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica

- 16.8.2016 Košice

Kedy: v čase 10:00-12:30 hod.  

Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

Program:

- Dolný Kubín (2.8.) a Banská Štiavnica (10.8.)

10:00 - 12:00 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:00 - 12:30 hod. individuálne konzultácie projektov

- Poprad (4.8.)

10:30 - 12:30 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:30 - 13:00 hod. individuálne konzultácie projektov

- Košice (16.8.)

11:15 - 12:45 hod. "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:45 - 13:15 hod. individuálne konzultácie projektov

Registrácia na https://eepurl.com/b7FaH9 do 28.7.2016 (DK), 1.8.2016 (PO), 7.8.2016 (BS) a 11.8.2016 (KE). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostnia zaregistrovaných účastníkov. Vstupné je zdarma.

Pre účastníkov seminárov je zabezpečené drobné občerstvenie.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/29LGenB