Pozvánka na diskusný panel MNO a fondy EÚ

28.10.2015 12:10

Vážení priatelia,

v mene organizátorov si Vás dovoľujem pozvať na diskusný panel Aktívna účasť občianskej spoločnosti na rozhodovaní o fondoch EÚ,

ktorý sa uskutoční na budúcu stredu 4.11.2015 v Bratislave.

Diskutovať na tému účasti MNO pri programovaní Partnerskej dohody, systému riadenia, operačných programov a iných dokumentov na nové programové obdobie 2014 – 2020 a ďalšej účasti MNO na implementácii a monitoringu eurofondov budú páni Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Matúš Drotár, riaditeľ oddelenia metodiky CKO, Roman Havlíček, Zelená koalícia MNO, Miroslav Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA a Marcel David Zajac, Centrum pre filantropiu.

V prílohe  pozvánku s bližším programom a podmienkami registrácie.

Diskusny panel MNO a eurofondy_04-11-2015_pozvanka.docx (441724)