Pozvánka na info semináre k programu Európa pre občanov / 14.6. Komárno, 23.6. Bratislava a 29.6. Trenčín

26.05.2016 08:55

Európsky kontaktný bod VÁS POZÝVA na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov
 
JÚN 2016 – Komárno, Bratislava, Trenčín
 
 
Informačné semináre budú prednostne zameraný na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.
Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).
 
Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.
 
TERMÍNY A MIESTO KONANIA:
 
14.6.2016 Komárno
Kedy: v čase 11:00-13:30
Kde: Europe Direct Komárno, Eötvösa 12, 945 01 Komárno
 
23.6.2016 Bratislava
Kedy: v čase 10:00-12:30
Kde: Národné osvetové centrum, Námestie SNP, 812 34 Bratislava
 
29.6.2016 Trenčín
Kedy:  v čase 10:00-12:30 
Kde: Europe Direct Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 
 
PROGRAM: 
Komárno (14.6.)
11:00 - 13:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
13:00 – 13:30 individuálne konzultácie projektov

Bratislava (23.6.) a Trenčín (29.6.)
10:00 - 12:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
12:00 – 12:30 individuálne konzultácie projektov
 
 
Registrácia na: https://eepurl.com/b2WHBX do 9.6.2016 (KN), 19.6.2016 (BA) a 23.6.2016 (TN). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Vstupné je zdarma.


KONTAKT:

Želmíra Gerová
Zuzana Ivašková

Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 903 450 401, (+421) 2 2047 1291
office@europapreobcanov.sk
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk