Pozvánka na informačné semináre k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

25.11.2016 12:27

Sem môžete písať...Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Termín a miesto konania:

13. decembra 2016 (utorok) / Trenčín

- Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Kongresová sála – 1. podlažie, miestnosť č. 264

14. decembra 2016 (streda) / Prešov

- Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2, Prešov

Veľká zasadačka - 2. podlažie, miestnosť č. 226

Program:

09:30 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00     Prezentácie k výzvam (základné informácie o výzvach, príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok informácie k realizácii verejného obstarávania)

12:00 – 12:30     Prestávka

12:30 – 15:00     Diskusia a osobné konzultácie

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk, najneskôr do pondelka 5.12.2016 do 12:00 hod. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na maximálne 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminároch je bezplatná.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2fuOPuZ