Pozvánka na informačný deň NSK k výzvam LEADER NSK (Nástroj 2) pre rok 2015

30.03.2015 09:56

Vážení predstavitelia verejno – súkromných partnerstiev typu LEADER,

Touto cestou si vás dovoľujeme srdečne pozvať na informačný deň, ktorý sa bude konať dňa 10. apríla 2015 o 9:30 hod. na Obecnom úrade v obci Štitáre (MAS ŽIBRICA).

Informačný deň bude venovaný aktuálnym výzvam zverejneným na web stránke Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci Nástroja 2 LEADER NSK (Opatrenia 1, 2, 3 a opatrenie 4).

V rámci informačného dňa bude pre potenciálnych konečných prijímateľov možnosť konzultovať Vaše Žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane povinných príloh s predstaviteľmi odboru strategických činností Úradu NSK.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Odbor strategických činností

Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja,

Rázusova 2A, 949 01Nitra

pracovisko: Kupecká ul. 3

tel.: 037/6925988

www.unsk.sk

www.leadernsk.sk