Pozvánka na informačný deň s názvom Slovensko v Horizonte 2020

01.02.2016 10:13

Pozývame Vás na informačný deň s názvom Slovensko v Horizonte 2020, ktorý sa uskutoční dňa 11.02.2016 od 9:00 do 12:00.

Informačný deň sa bude konať v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Cieľom Informačného dňa je oboznámiť potenciálnych záujemcov o podávanie projektových žiadostí v rámcovom programe Horizont 2020 s aktuálnou situáciou a o úspešných projektov zo Slovenska. Na podujatí vystúpi Národný koordinátor programu Horizont 2020, hodnotiteľ projektov v programe H2020, NCP pre finančné otázky a bude odprezentovaných šesť úspešných projektov slovenskými riešiteľmi projektov.

Program podujatia nájdete v priloženom súbore - Projekty_H2020_program-final.pdf (335365), alebo na stránke h2020.cvtisr.sk.

Registrácia je obmedzená na 150 miest a možnosť registrovať sa nájdete na stránke podujatia: h2020.cvtisr.sk

​Kontakt:

Ing. Veronika Hanzelová

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020:

-  Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

-  Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

-  Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

Slovak Scientific and Technical Information Centre

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Tel: +421 2 69253 164

Mobil: +421 917 733 503

E-mail: veronika.hanzelova@cvtisr.sk

www.h2020.cvtisr.sk