Pozvánka na informačný seminár k výzvam na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

10.01.2017 12:39

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraným na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Termín a miesto konania:

19. januára 2017 (štvrtok) / Banská Bystrica

(Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sála)

 

Program:

09:30 – 10:00     Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00     Prezentácie k výzvam (Základné informácie o výzvach, Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Informácie k realizácii verejného obstarávania)

12:00 – 12:30     Prestávka

12:30 – 15:00     Diskusia a osobné konzultácie

 

Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk, najneskôr do pondelka 16.1.2017 do 12:00 hod. Účasť na seminároch je bezplatná.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2ibddmF